by James Torsel

Cách bắt đầu cuộc trò chuyện bằng văn bản với một cô gái

Có chữ số của một cô gái nhưng không chắc chắn về cách bắt đầu cuộc trò chuyện bằng văn bản? Từ việc gửi tin nhắn đầu tiên đến rủ cô ấy đi chơi, đây là những điều bạn cần biết!


ĐọC Thêm
by James Torsel

Làm thế nào để hỏi một cô gái qua tin nhắn để cô ấy nói có

Bạn muốn biến cuộc trò chuyện bằng văn bản của mình thành một buổi hẹn hò? Chúng tôi sẽ cho bạn biết cách hỏi một cô gái qua tin nhắn để cô ấy nói có!

ĐọC Thêm
by James Torsel

Làm thế nào để nhắn tin cho một cô gái bạn gặp trực tuyến (và để cô ấy gặp trực tiếp bạn)

Hướng dẫn hữu ích này chỉ cho bạn cách nhắn tin cho một cô gái bạn đã gặp trực tuyến và tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến khi bạn chốt được một cuộc hẹn!

ĐọC Thêm