by James Torsel

Chánh niệm được thực hiện đơn giản + 20 câu trích dẫn về chánh niệm

Chính xác thì Chánh niệm là gì? Nói một cách đơn giản nhất, nó đang nhận thức và trong thời điểm này bằng cách tập trung vào những thứ thường bị bỏ qua.


ĐọC Thêm
by James Torsel

Thói quen của những người thành công-3 bí mật của doanh nhân nổi tiếng

Cuốn sách khởi đầu cho tôi là cuốn sách Think and Grow Rich của Napoleon Hills, tôi không thể hiểu đủ và thực sự vẫn không thể, tôi thấy chủ đề này vô cùng thú vị. Tôi luôn tò mò về thói quen của những người thành công. Tôi thích đọc về các doanh nhân được kính trọng và thích xem những gì tôi

ĐọC Thêm